Confidențialitatea datelor pe site-ului Info-Trip.ro

Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități ale site-ului Info-Trip.ro, numit în continuare Site, creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator. Accesarea Site-ului este condiționată de acceptarea necondiționată a condițiilor de mai jos. Dacă nu acceptați aceste condiții, nu folosiți serviciile Site-ului.

Site-ul este administrat de Pontica Travel SRL, numită în continuare Prestator, cu sediul în Mangalia, șos. Constanței, nr. 32, bl. PY2, sc. A, ap. 10, județul Constanța, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/288/2013, cod unic de înregistrare 31189440.

Nici o transmisie de date prin intermediul Internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. în consecință, Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea datelor transmise de către dumneavoastră în formularele Site-ului. Orice fel de date trimise către Site se va face pe propriu dumneavoastră risc.

Site-ul colectează informații de la utilizatori pentru comunicații electronice (email).

Site-ul colectează informații din raportul de trafic al serverului, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ați intrat.

Site-ul utilizează cookie-uri. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile privind cookie-urile.

Notă de informare privind Protecția Datelor Personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Ștergerea datelor nu este posibilă pe perioada arhivării documentelor ce conțin datele personale ale acestuia prevăzută în nomenclatorul arhivistic și/ sau legislația aplicabilă în acest domeniu. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa către Pontica Travel SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, prin email, poștă sau fax. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.