Termenii și condițiile privind utilizarea site-ului Info-Trip.ro

Utilizarea site-ului

Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități ale site-ului Info-Trip.ro, numit în continuare Site, creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator. Accesarea Site-ului este condiționată de acceptarea necondiționată a condițiilor de mai jos. Dacă nu acceptați aceste condiții, nu folosiți serviciile Site-ului.

Site-ul este administrat de Pontica Travel SRL, numită în continuare Prestator, cu sediul în Mangalia, șos. Constanței, nr. 32, bl. PY2, sc. A, ap. 10, județul Constanța, număr de ordine în Registrul Comerțului J13/288/2013, cod unic de înregistrare 31189440.

Limitarea raspunderii

Datele prezentate sunt colectate de pe site-urile Autorității Naționale pentru Turism, Ministerului de Finanțe, data.gov.ro și din alte surse. Unele date pot fi eronate sau incomplete și pot conduce la afișarea unor informații inexacte. Nu folosiți Info-Trip.ro ca singura sursă de informații despre agențiile de turism și unitățile de cazare.

Prestatorul nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației sau în orice altă formă nu contin viruși ori alte surse de cod cu proprietăți distructive.

Serviciile sunt furnizate pe principiul așa cum sunt. Prestatorul nu oferă nici o garanție că:

Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul Site-ului se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează Site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.

Dispoziții finale

Daca o prevedere din acești Termeni și Condiții de utilizare a Site-ului este considerată invalidă de către forurile legale competente, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi, acestea rămânând în vigoare. Aceste condiții de utilizare constituie în întregime un acord încheiat între Utilizator și Prestator în privința utilizării serviciilor Site-ului.

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente din municipiul Mangalia.

Prestatorul poate schimba oricând, fără o notificare prealabilă adresată Utilizatorilor, aceste condiții. De aceea se recomandă vizitarea periodică a acestei pagini pentru reîmprospătarea informației.